CredittalentFacturatie

Een factuur is een van de belangrijkste documenten van uw bedrijf. Het bewijst dat u een dienst of product geleverd hebt en zorgt ervoor dat je daarvoor betaald wordt.

De factuur biedt zelf geen garantie op betaling. Wist u dat één op de 10 facturen te laat betaald wordt? En dat een ondernemer jaarlijks een deel van zijn omzet verliest aan niet-betaalde facturen?  Dit kan voor ernstige financiële problemen zorgen. Geld dat u niet hebt, kunt u immers niet uitgeven of investeren.

Een factuur is een overzicht van geleverde goederen of diensten en de prijs daarvan. Een factuur verplicht een koper om te betalen: een factuur is een schuldvordering. De totaalprijs is het saldo dat de klant verschuldigd is aan een bedrijf voor de genoemde geleverde goederen of diensten. Om wettelijk geldig te zijn, moet een factuur aan bepaalde voorwaarden voldoen. Een factuur is een schriftelijke bevestiging van de overeenkomst tussen de aanbieder en de koper. Het bevat een lijst van de geleverde goederen of diensten, inclusief de kosten.

Facturen zijn noodzakelijke documenten voor:

  • uw boekhouding, omdat ze al uw verkooptransacties registreren;
  • uw verkoopproces, omdat ze aantonen wat u omzet;
  • juridische doeleinden, omdat ze een overeenkomst met uw klant aantonen. Een factuur nodigt een klant ook uit om te betalen;
  • belangrijke bewijsdocumenten in geval van wanbetaling. U kunt achterstallige of niet-betaalde facturen opvolgen met formele acties zoals betalingsherinneringen via e-mail of een derde partij inschakelen die de schulden voor u int;
  • fiscale doeleinden omdat ze samen al uw inkomsten rapporteren.

Waarom facturen soms niet betaald worden

Een onbetaalde factuur kan verschillende oorzaken hebben. Uw klant kan bijvoorbeeld ontevreden zijn over een dienst of product, uw factuur kan onduidelijk zijn – of niet kloppen. Een onjuiste factuur komt natuurlijk heel onprofessioneel over. Als u handmatig facturen opstelt en geen online facturatieprogramma gebruikt, doet u er goed aan om alle bedragen extra te controleren.

Let daarnaast ook op andere zaken:

  1. Wacht geen week met het versturen van uw factuur. Hoe sneller uw klant de factuur ontvangt, hoe sneller u betaald wordt.
  2. Stuur direct na het verstrijken van de betalingstermijn een betalingsherinnering.
  3. Controleer indien mogelijk de kredietwaardigheid of financiële gezondheid van uw klanten, bijvoorbeeld via Graydon, Dun & Bradstreet of Creditsafe.

Hulp nodig?

Lukt het u niet om uw facturen snel en efficiënt op te maken en te versturen, neemt u dan contact met mij op via info@credittalent.nl of via Whatsapp 0630189282.  Ik help u graag uw facturatie (achterstand) te verzorgen, op te schonen, op te volgen ofwel te optimaliseren.