CredittalentMeest gestelde vragen

 • Wat is een order

  Een order is een ander woord voor bestelling of opdracht aan- of verkoop waaraan voorwaarden verbonden kunnen worden. Een boeking wordt verwerkt tot een order. De order komt in uw workflow. In een order kan onder andere de betalingstermijnen of factuurkorting bepaald worden. Op basis van de order worden een contract en factuur opgesteld.

 • Wat is een factuur

  Een factuur is een overzicht van geleverde goederen of diensten en de prijs daarvan. Een factuur verplicht een koper om te betalen: een factuur is een schuldvordering. De totaalprijs is het saldo dat de klant verschuldigd is aan een bedrijf voor de genoemde geleverde goederen of diensten. Om wettelijk geldig te zijn, moet een factuur aan bepaalde voorwaarden voldoen. Een factuur is een schriftelijke bevestiging van de overeenkomst tussen de aanbieder en de koper. Het bevat een lijst van de geleverde goederen of diensten, inclusief de kosten.

 • Waarom zijn facturen belangrijk

  Facturen zijn noodzakelijke documenten voor:

  • uw boekhouding, omdat ze al uw verkooptransacties registreren;
  • uw verkoopproces, omdat ze aantonen wat u omzet;
  • juridische doeleinden, omdat ze een overeenkomst met uw klant aantonen. Een factuur nodigt een klant ook uit om te betalen;
  • belangrijke bewijsdocumenten in geval van wanbetaling. U kunt achterstallige of niet-betaalde facturen opvolgen met formele acties zoals betalingsherinneringen via e-mail of een derde partij inschakelen die de schulden voor u int;
  • fiscale doeleinden omdat ze samen al uw inkomsten rapporteren.
 • Waarom worden facturen soms niet betaald

  Een onbetaalde factuur kan verschillende oorzaken hebben. Uw klant kan bijvoorbeeld ontevreden zijn over  dienst of product, uw factuur kan onduidelijk zijn – of niet kloppen. Een onjuiste factuur komt natuurlijk heel onprofessioneel over. Als u handmatig facturen opstelt en geen online facturatieprogramma gebruikt, doet u er goed aan om alle bedragen extra te controleren.

 • Aan welke eisen moet mijn factuur voldoen
  • uw volledige naam en die van uw afnemer
   Vermeld de juridische naam. De handelsnaam mag ook, als die in combinatie met het adres en woonplaats bij de Kamer van Koophandel is geregistreerd.
  • uw volledige adres en dat van uw afnemer
   Vermeld het adres waar de onderneming feitelijk is gevestigd. Het is niet voldoende als u alleen een postbusnummer vermeldt.
  • uw btw-identificatienummer
  • als u bij de KVK bent ingeschreven: uw KVK-nummer
  • de datum waarop de factuur is uitgereikt
  • een factuurnummer
   Gebruik opeenvolgende nummers voor uw facturen, met 1 of meer reeksen. Elk factuurnummer mag maar 1 keer voorkomen.
  • als u goederen levert: wat voor goederen u hebt geleverd en hoeveel
   Bijvoorbeeld 100 kilo suiker of 25 spijkerbroeken.
  • als u diensten levert: wat voor diensten u hebt geleverd en de omvang ervan
   Bijvoorbeeld 1 massage van 1 uur of het ophogen van een tuin van 50 m2 met 30 cm grond.
  • de datum waarop de goederen of diensten zijn geleverd, of de datum van een vooruitbetaling
  • het bedrag dat u vraagt, exclusief btw
   Levert u goederen of diensten met verschillende btw-tarieven? Vermeld dan de aparte bedragen. Vermeld ook de eenheidsprijs, als dit van toepassing is.
  • het btw-tarief dat van toepassing is op de geleverde goederen of dienst
  • het btw-bedrag
 • Ik heb moeite met het incasseren van mijn openstaande facturen

  Je kunt nu de stap maken om hulp in te schakelen. Ik ga voor jou aan de slag om alsnog die factuur betaald te krijgen. Ik kan u helpen bij het incasseren van onbetaalde facturen. Dit doe ik door mijn ervaring en kennis op het gebied van incasso te benutten om tot een betaling van jouw factuur te komen. Neem vandaag nog contact met mij op via info@credittalent.nl of Whatsapp 06-30189282 voor meer informatie.

 • Wat is debiteurenbeheer

  Als u een factuur stuurt, verwacht u dat deze binnen een bepaalde tijd wordt betaald. Debiteuren zijn de klanten waarvan u nog geld moet krijgen. Als uw facturen niet worden betaald is dat erg zuur. U loopt hierdoor risico dat u uw eigen facturen niet kunt betalen. Het is daarom belangrijk dat u inzicht hebt in de personen en/of bedrijven die u nog moeten betalen. Zo heeft u meer grip op de situatie en komt u niet voor verrassingen te staan

  Hoe eenvoudig kan het zijn? Een klant vraagt om een product of dienst, u levert dat product of die dienst. Vervolgens stuurt u een factuur en de klant betaalt die factuur binnen de afgesproken termijn. Helaas weet iedere ondernemer dat het niet altijd zo simpel gaat. Een goed debiteurenbeheer kan de kans op deze ideale situatie wel vergroten.

  Het optimaliseren van het debiteurenbeheer kan grote invloed hebben op uw bedrijf. Het zorgt ervoor dat bestaand kapitaal niet verloren gaat, waardoor de liquiditeit van uw bedrijf vergroot wordt. Bovendien kunt u kosten en schulden beter opvangen, de groei financieren en in veel gevallen zelfs beter presteren dan concurrenten. Het loont dus om uw debiteurenbeheer goed in te richten. De praktijk leert dat een methodische aanpak een groot verschil kan maken voor uw cashflow.

  Komt u niet toe aan een efficiënte en effectief debiteurenbeheer, dan neem ik graag uw zorg uit handen.  U kunt mij inhuren op interim/freelance basis, opdracht op locatie/hybride of remote. Neem vandaag nog contact met mij op via info@credittalent.nl of Whatsapp 06-30189282 voor meer informatie.

 • Hoe voorkom ik dat ik een deal sluit met een risicoklant

  Door de database te checken van de ‘Kamer van Koophandel’, ‘Dun & Bradstreet’ (Zakelijke klanten) of ‘Graydon’ (Consumenten klanten) voorziet u al hoge risico’s. In de rapporten vindt u meestal een kredietadvies, een betalingswaardering, officiële gegevens, vestigingsgegevens en eerder financiële calamiteiten. Aan de hand van deze gegevens wordt een kredietrating opgesteld: hoe hoger de score, hoe betrouwbaarder de klant. Ik ga hierin een stapje verder. We kunnende jaarcijfers van uw klant opvragen of het businessplan als het om een nieuwe onderneming gaat. De ingediende stukken zal ik analyseren en rapporteren. Hiermee help ik u de risico’s van uw potentiele of huidige klanten tijdig te identificeren, evalueren en beoordelen.

 • Wat is een incassobureau

  Een incassobureau is een bedrijf dat jou helpt bij het incasseren van jouw onbetaalde facturen. Dit doen ze door middel van het minnelijke incassotraject.

  Lukt het niet om in dit traject het openstaande bedrag te incasseren, dan is de volgende stap de gerechtelijke procedure. Het incassobureau mag dit niet zelf uitvoeren. Hiervoor schakelen ze een Deurwaarderskantoor in.

 • Wanneer een incassobureau inschakelen

  Je hebt echt alles gedaan wat je zelf kunt doen om je klant te laten betalen. Zo heb je een duidelijke factuur en minimaal één betalingsherinnering gestuurd. Je hebt zelfs meerdere keren gebeld om tot een goede afspraak te komen. Maar helaas, de betaling blijft alsnog uit. Je kunt nu de stap maken om een incassobureau in te schakelen.

 • Wat is minnelijke incasso

  Reageert uw klant niet op herinneringen of aanmaningen? Het incassobureau neemt het incasseren van deze betaalachterstanden van jou over. Er wordt gezocht naar een oplossing zonder tussenkomst van de rechter, een minnelijk incasso traject.

 • Wat is gerechtelijk incasso

  Gerechtelijke incasso is de tweede fase in het incassotraject. Als een betaling in de eerste fase, minnelijke incasso, uitblijft dan is de volgende stap een gerechtelijke procedure starten, dit is gerechtelijke incasso. De gerechtelijke procedure begint met het uitbrengen van een dagvaarding. Hiermee wordt jouw klant opgeroepen om voor de rechter te verschijnen. Alleen een gerechtsdeurwaarder mag een dagvaarding afgeven. Zonder dagvaarding kan je geen rechtszaak beginnen.
  De rechter beoordeelt vervolgens de zaak en doet hier uitspraak over. Dit heet een vonnis.

 • Wat is een dagvaarding

  Een gerechtelijke procedure begint met het uitbrengen van een dagvaarding. In deze dagvaarding staat de eis, het bedrag van de openstaande factuur of facturen en de gemaakte kosten. Ook staat hierin op welke manier hij kan reageren als hij het niet eens is met de vordering. De rechter beoordeelt de zaak en doet hier uitspraak over. Dit heet een vonnis.

 • Wat is een vonnis

  In het vonnis wordt uw klant veroordeeld tot betaling. Het vonnis wordt persoonlijk door een gerechtsdeurwaarders bij uw bezorgd. Wanneer er door uw klant niet wordt betaald, gaan zij over tot het nemen van executiemaatregelen.

 • Wat zijn executiemaatregelen

  Er zijn verschillende maatregelen, zoals een loonbeslag, beslag op roerende zaken of beslag op een huis. Wanneer de deurwaarder via de rechter een vonnis heeft gekregen kunnen zij executiemaatregelen treffen tegen jouw klant. Er zijn verschillende maatregelen, zoals een loonbeslag op roerende zaken of beslag op een huis. Welke maatregel zij zullen treffen, wordt per vordering en klant bepaald op het moment dat zij het vonnis hebben ontvangen.

 • Wat is crediteurenbeheer

  Op de afdeling crediteurenadministratie worden de betalingen afgehandeld die moeten worden voldaan aan leveranciers of andere schuldeisers. Vanaf het moment van binnenkomst, de registratie en verwerking in de boekhouding, tot aan de betaling van de factuur.

 • Ik heb een andere vraag

  Stuur een email naar info@credittalent.nl voor al uw vagen